Om teaterdramatikern Arthur Milles

Arthur Miller var en amerikansk författare och dramatiker. Han föddes i Harlem, New York, hösten 1915 och avled i Roxbury, Connecticut, våren 2005. Som dramatiker är han känd och uppskattad världen över för en rad hyllade och bevingade verk där vi bland andra finner: All My Sons, Death of a Salesman, The Crubicle och A View from the Bridge. Som författare och skribent har han släppt böcker som Timebends: A Life och Focus samt arbetat som journalist. Hans familjeliv är berömt då han under fem år var gift med den prominenta skådespelaren Marilyn Monroe. Deras äktenskap tog slut 1961 och kort därpå avled Marilyn till följd av en narkotikaöverdos.

Miller föddes in i den moderna och modernistiska eran i början på 1900-talet. Det var ett samhälle som förändrades snabbt på många plan samtidigt, och detta satte även spår i hur man utövade och yttrade kultur. De tidigare litterära och kulturella strömningarna hade varit förhållandevis distinkta och även uppburit en hyfsat balanserad samstämmighet aktörerna emellan om stilen i sig, vad man ville uttrycka och hur. Modernismen innebar däremot en explosion av olika stilar. Det fanns inte längre någon konsensus kring vilket uttryckssätt som var mest förenligt med tidens anda; om realisterna sökte ett perspektiv, kom modernisterna att istället söka flera. Man skulle kunna säga att aktörerna gick från att beskriva en objektiv verklighet till en subjektiv, delvis i symbios med ett ökat samhälleligt intresse för psykologi i allmänhet. Sigmund Freuds psykoanalys och modernisternas ambitioner att söka svaren i det inre kan givetvis ses som relaterade företeelser.

Psykologi och samhällskritik

Psykologi och samhällskritik
Psykologi och samhällskritik

Centrala teman i Millers verk kretsar ofta kring relationen mellan livet och döden eller inre konflikter mellan karaktärerna själva och det samhälle de lever i. I dramat Crubicle från 1953 låter han den starkt gudstroende jordbrukaren John Proctor vallas mot otrohet, moraliska dilemman och val mellan att leva och att dö. Proctor blir förförd av en yngre kvinna som utpressar honom med hot om att anklaga hans fru för häxkonst om inte den intima affären fortsätter.
Utöver de psykologiska aspekterna som inspirerade honom, hade han även ett politiskt och aktivistiskt patos. Crubicle är en allegori, det vill säga en utbyggd metafor, som är en vanlig berättarteknik i samhällskritiska verk. Genom att baka in kritiken i en berättelse om något som vid första anblicken handlar om någonting annat, kan författaren på ett effektivt sätt peka ut orättvisor eller missförhållanden som finns i verkligheten och applicera dem i en annan, liknande situation och på så sätt synliggöra problematiken. Ett annat skäl till att skriva allegorier är att det blir svårare för den auktoritet som författaren kritiserar att bevisa att det faktiskt är en kritik och inte bara en fiktiv historia. Metaforen i Crubicle syftar på USA:s politiska häxjakt mot kommunister.

2007, två år efter Millers död, publicerades en artikel i Vanity Fair som med hänvisning till författaren Martin Gottfrieds biografi om Miller menar att han skulle ha haft en son med Downs Syndrom som institutionaliserades kort efter sin födsel och därefter aldrig någonsin nämndes av Miller, vare sig i intervjuer eller i sin egen biografi Timebends: A Life. Enligt artikeln ska han heller aldrig ha besökt sin son.