Om teaterdramatikern Samuel Beckett

Beckett föddes 1906 i Dublin Irland  och var en irländsk-fransk författare och en dramatiker. Hans födelsedatum är omdiskuterat då både datumen 13e april och 13e maj har varit på tapeten av olika anledningar såsom manipulering och folkbokförings problem. Beckett startade sin karriär genom att undervisa i engelska vid Ecole Normale Superieure i Paris under åren 1928 och 1929. Under 1938 skrev han sin första roman ”Murphy”. Karriären tog en abrupt liten paus i samband med andra världskriget då Beckett tvingades fly till södra delen av Frankrike då han var en aktiv medlem i motståndsrörelsen. Väl tillbaka i Paris skrev Beckett sina allra flesta alster på franska. Något som ändrades i slutet av karriären och han skrev nära på varannan bok på engelska och varannan på franska.  Becketts debutroman ”murphy” blev refuserad av 43 stycken olika bokförlag innan den blev publicerad i New York 1938. I Sverige ingår boken i serien nobelklassiker.

Beckett är i Sverige mest känd för att vara en företrädare för absurdismen och fick år 1969 nobelpriset i litteratur, ett pris han aldrig hämtade hem själv utan Beckett skickade sin förläggare, Jerome Lindon i sitt ställe. Beckett vann världsberömmelse med sina pjäser och inte med sina böcker. Dramatiker och olika regissörer kan vittna om Becketts stora betydelse inom konstvärlden.

Beckett och hans pjäser

Beckett och hans pjäser
Beckett och hans pjäser

En av Beckett s mest kända pjäser är ”i väntan på godot” skriven 1953.Den brittiske regissören Peter Hall skrev i en recension att teatervärlden aldrig någonsin blev densamma efter att pjäsen satts upp. 50 år efter att pjäsen satts upp röstades Samuel Becketts debutpjäs fram till den främsta pjäsen på 1900 talet. I Sverige sattes bland annat pjäsen upp med fångar ifrån Kumla anstalten och i samband med premiären rymde fångarna och premiären fick istället ställas in. Under en period av 15 år skrev Samuel Beckett bland annat 3 andra stora pjäser,”endgame (slutspel” krapps lasttape (krapps sista band)” och ”happy days (lyckliga dagar)”. I Sverige har intresset för Becket svalnat något medan det i Dublin fortfarande är enormt stort. När 100 års jubileet för hans födelse skedde år 2006 slogs det där på stora trumman. Själva pjäserna kräver mycket av både regissörer och skådespelare och de har vittnat om att det är svårt att vara impulsiv.

I de flesta romaner och verk av Beckett råder en stämning som är tryckande och ångestfylld men som i korta stunder betonar komiska effekter. Huvudpersonerna är i allmänhet speciella på eget vis och monologerna är ändlösa eller fullständigt tysta. Svenska Lars Norén sägs vara inspirerad av Samuel Beckett och visst kan man skönja viss likhet i framtoningen av deras verk? Beckett har totalt skrivit ett hundratal verk exempelvis romaner, tv, scen och radiopjäser. Alla finns dock inte översatta till svenska.

1988 skrev Beckett sitt sista verk, dikten ”what is the word”. Dikten omnämner svårigheten med att uttrycka sig själv, vilket många tror blev förstärkt av sjukdom i hans senare del av livet. Samuel Beckett dog på sjukhus den 22a dec 1989.