The Globe Theater – Shakespeares teater

The Globe Theater var en teater i London som förknippades med William Shakespeare. Den byggdes 1599 av Shakespeares teatersällskap, Lord Chamberlain’s Men, på mark som ägdes av Thomas Brend och som ärvdes av hans son Nicholas Brend och sonson Sir Mattew Brend. The Globe brann ner 1613 men byggdes upp igen på samma plats ett år senare och stängdes av parlamentet som ansåg att teater uppmanade till syndigt leverne, 1642.The Globe ägdes av två skådespelare som även var delägare i Lord Charmberlain’s Men. Två av The Globes sex delägare, Richard Burbage och hans bror Cuthbert Burbage, ägde 25 % var medan de övriga delägarna, William Shakespeare, John Heminges, Augustine Phlips och Thomas Pope ägde 12,5 % vardera. Ägarandelarna varierade över tid allteftersom nya delägare tillkom. Shakespeares del minskade med ungefär 7 % under hans karriär.

The Globe – en välbesökt teater

The Globe – en välbesökt teater
The Globe – en välbesökt teater

The Globe uppfördes 1599 och man använde timmar från en tidigare teater, rätt och slätt kallad The Theater, som hade byggts av Richard Burbages pappa James Burbage, i Shoreditch 1576. The Globe byggdes i södra London, söder om Maiden Lane, Southwark, bara några hundra meter från floden Thames. Teatern låg i kanten av åkermark och vidsträckta ängar och närheten till flodbanken gjorde att man var tvungen att bygga upp träfördämningar runt teatern för att undvika översvämningar. Den nya teaterbyggnaden var större än den som tidigare stått på platsen, vilket troligen också bidrog till att den var klar först under sommaren 1599, trolige lagom till premiären av Henry V. Det finns källor som gör gällande att The Globe öppnades först i september 1599 och att pjäsen Julius Caesar var den första som sattes upp och att detta skulle ha skett 21 september 1599. Det finns mycket lite dokumentation bevarad som kan styrka när teatern öppnades och det tog ända fram till 1989 innan arkeologerna kunde fastställa den plats där teatern låg. Eftersom det ligger kulturminnesmärkta hus på platsen har man heller inte kunnat göra en fullständig utgrävning utan bara kunnat undersöka en del av fundamentet.

Branddrabbad teater

Eldsvådor var ett stort problem i alla städer under 1500- och 1600-talet på grund av den täta bebyggelsen och många trähus. London var inget undantag och inte heller The Globe klarade sig undan en eldsvåda. Den 29 juni 1613 började teatern brinna under en föreställning av pjäsen Henry VIII. En teaterkanon som fyrades av under pjäsen misstände och gnistantände träbjälkarna och taket. Enligt de få dokument som räddades undan branden och finns bevarade skadades ingen förutom en man vars byxor fattade eld men som släktes med en innehållet i en ölflaska. The Globe byggdes upp igen ett år senare. Precis som alla andra teatrar i London stängdes The Globe av Puritanerna 1642. En modern replik av teatern, kallad Shakespeare’s Globe, öppnade 1997 och öppningspjäsen var Henry V. Teatern har ungefär samma design som den ursprungliga The Globe och är uppförd efter de källor som man har kunnat hitta för hur byggnaderna såg ut 1599 och 1614. Byggnaden är uppförd ungefär 230 meter från den plats där originalbyggnaden låg.